Lenovo Yoga 920 Star Wars Special Edition

3 ธันวาคม 2017 none 0
เอาอกในแฟนๆสตาร์วอร์อย่างล้นเหลือกับ Lenovo Yoga 920 Star Wars Special Edition! โดยจัดทำขึ้นมาด้วยกัน 2แบบด้วยกันคือ สีขาวจะมีสัญลักษณ์ของฝ่ายพันธมิตรกบฏอยู่บริ…