แอพพลิเคชั่น “กระดานไวท์บอร์ดดิจิตอล”

9 ธันวาคม 2017 none 0
แอพพลิเคชั่น Whiteboard คือความพยายามที่จะกระตุ้นการทำงานร่วมกันภายในองค์กร มุ่งเน้นในการพัฒนาระบบการทำงาน และความคิดสร้างสรรค์ภายในองค์กร  ซึ่งเป็นวิธีคิ…