ลิงก์อันตราย แพร่มัลแวร์ขุดเงินดิจิทัล Monero

14 กุมภาพันธ์ 2018 none 0
บริษัท Paloalto ได้เปิดเผยการพบลิงก์อันตรายซึ่งใช้สำหรับแพร่กระจายมัลแวร์กว่า 250 ตัวอย่าง ที่ใช้ขุดเหรียญ Monero ซึ่งเป็นสกุลเงินหนึ่งของเงินดิจิทัลประเภท Cr…