PCI DSS Certification

[PR] เอ็นทีที คอม รับมอบมาตรฐาน PCI DSS แห่งแรกในประเทศไทย

19 มิถุนายน 2017 modify 0

กรุงเทพฯ: 19 มิถุนายน 2560 – เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ คอร์ปอร์เรชั่น ผู้ดำเนินธุรกิจให้บริการด้านไอซีทีโซลูชั่นและการสื่อสารระหว่างประเทศ ในกลุ่มบริษัท เอ็นทีที กรุ๊ป (TYO: 9432) คว้ามาตรฐานด้านความปลอดภัยของข้อมูลสำหรับการชำระเงินผ่านบัตรอิเล [อ่านต่อ…]

[PR] เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ เปิดตัว Myanmar Yangon Kamayut Data Center

3 มิถุนายน 2017 modify 0

กรุงเทพฯ: 2 มิถุนายน 2560 – เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ คอร์ปอร์เรชั่น ผู้ดำเนินธุรกิจให้บริการด้านไอซีทีโซลูชั่นและการสื่อสารระหว่างประเทศ ในกลุ่มบริษัท เอ็นทีที กรุ๊ป (TYO: 9432) โดยวันนี้ เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ (ประเทศไทย) ประกาศเปิดให้บริก [อ่านต่อ…]