No Picture

Apple ปล่อยโฆษณา iPhone ใช้ชื่อ Photos Every Day

เม.ย. 26, 2013 modify 0

โฆษณาตัวใหม่ของ iPhone ใช้ชื่อว่า Photos Every Day และมี คอนเซ็ปต์ การนำเสนอกว่ากล้องที่มีคนถ่ายและใช้งานมากกว่ากล้องอื่นๆ (Every day, more photos are taken with the iPhone than any other camera.)