Pixel

พิกเซล (Pixel) คืออะไร กล้องมีพิกเซลเยอะ ถือว่าชัดใช้หรือไม่

3 สิงหาคม 2015 modify 0
หลายคนคงเคยได้ยินคำว่า พิกเซล (Pixel) ในสเปคมือถือหรือกล้องต่างๆว่า กล้องนั้นความละเอียด xx พิกเซล แล้วแต่ความละเอียด หลายคนคงอยากจะรู้ว่าพิกเซลมันคืออะไร และม…