Ubuntu เวอร์ชั่นสมาร์ทโฟน เิริ่มพัฒนาแล้ว

4 มกราคม 2013 modify 0
หลายคนที่ทำงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และคุ้นเคยกับ OS ตกูล linux ดีจะพอรู้จัก  Ubuntu ที่เป็น ระบบปฏิบัติการ ตัวหนึ่ง วันนี้  Ubuntu จะมาปรับใช้กับโทรศัพท์หรือสมา…