[PR] Verifone นำเสนอโซลูชั่นและการบริการด้านการชำระเงินใหม่ล่าสุด เพื่อร้านค้าและผู้ประกอบการในประเทศไทย

21 มิถุนายน 2017 modify 0
อนาคตของ “เงินสด” ในฐานะวิธีชำระเงินหลักในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกกำลังเปลี่ยนไป ซึ่งเป็นผลมาจากเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น นโยบายต่างๆ จากรัฐบาล การเพิ่มจำนวนขึ้…