Galaxy Note 7

Samsung เลื่อนการส่งมอบ Galaxy Note 7 หลังมีข่าวเครื่องระเบิด เพื่อตรวจสอบใหม่

1 กันยายน 2016 modify 0
ก่อนหน้านี้มีข่าวเครื่อง Samsung Galaxy Note 7 เครื่องระเบิดจากการชาร์จไฟในประเทศเกาหลีใต้ ทำให้ซัมซุงต้องสั่งชะลอการส่งมอบเครื่องไว้ชั่วคราว สำหรับคนที่สั่ง…