Apollo รถยนต์ไร้คนขับสัญชาติจีนจาก Baidu

7 ตุลาคม 2017 none 0

เทคโนโลยีรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติหรือรถยนต์ไร้คนขับ เป็นโปรเจคที่หลากหลายบริษัทกำลังดำเนินการทดสอบอย่างเป็นรูปธรรม  ได้เห็นการนำรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติหรือรถยนต์ไร้คนขับออกมาทดสอบบนสภาพการจราจรจริงภายใต้การดูแลของมนุษย์  ตัวผู้เขียนเองก็เคยนำเสนอใ [อ่านต่อ…]