Samsung แอบส่ง Chromebook Pro w/ Backlit Keyboard ออกสู่ตลาดแบบเงียบๆแล้ววันนี้

16 เมษายน 2018 none 0
เพิ่งจะเปิดตัว Chromebook Pro ไปเมื่อปีที่แล้วนี่เอง ซึ่งถือว่าเป็นรุ่นท็อปในตอนนั้น แต่ก็มีเสียงจากผู้ใช้ว่ายังมีบางสิ่งบางอย่างที่ขาดหายไป ทำให้การใช้งานไ…