No Picture

กลยุทธ์ความแตกต่าง differentiate strategy

ธ.ค. 9, 2012 modify 0

วันนี้จะมาพูดถึง กลยุทธ์ความแตกต่าง หรือ differentiate strategy ที่ตอนนี้มีคนพูดถึงมากพอสมควร เพราะทุกวันนี้ธุระกิจอะไรต่างๆนา ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการตลอด บันเทิง สือ ดนตรี ภาพยนต์ต่างๆ ล้วนแล้วแต่มีรูปแบบเดิมๆ หลายคนมองหาเรื่องของความแตกต่าง แม้ [อ่านต่อ…]