Facebook Page ส่งรูปใน Inbox ไม่ได้ ขึ้นส่งไม่สำเร็จ แอพตัวจักการเพจ

30 สิงหาคม 2017 modify 0

พบผู้ใช้หลายคนไม่สามารถส่งรูปภาพไปยังช่องข้อความของ แอพตัวจักการเพจหรือ Facebook Pages Manager ไม่สามารถส่งรูปภาพให้เข้าลูกเพจหรือกล่องข้อความ Inbox ได้ ถึงแม้จะมีไอคอนการส่งรูปภาพได้เหมือนเดิม แต่เมื่อส่งไปแล้ว พบว่ารูปจะยังคงไม่ถูกส่งออกไป จะใช้เวล [อ่านต่อ…]