Facebook Page ส่งรูปใน Inbox ไม่ได้ ขึ้นส่งไม่สำเร็จ แอพตัวจักการเพจ

ตัวจัดการหน้า Facebook Page Manager ส่งรูปไม่ได้แล้วหรือ?


พบผู้ใช้หลายคนไม่สามารถส่งรูปภาพไปยังช่องข้อความของ แอพตัวจักการเพจหรือ Facebook Pages Manager ไม่สามารถส่งรูปภาพให้เข้าลูกเพจหรือกล่องข้อความ Inbox ได้

ถึงแม้จะมีไอคอนการส่งรูปภาพได้เหมือนเดิม แต่เมื่อส่งไปแล้ว พบว่ารูปจะยังคงไม่ถูกส่งออกไป จะใช้เวลานานมากถึงจะบอกสถานะว่าไม่สามารถส่งรูปได้ (มีเครื่องหมายตกใจสีแดง) นั้นอาจแปลได้ 2 อย่างด้วยกันคือ Facebook ปิดการส่งรูปภาพของเพจแล้วไม่ให้สามารถส่งรูปภาพได้อีก หรืออีกกรณีคือ Server ของ Facebook มีปัญหา

ให้สังเกตจากรูปด้านล่างว่าไม่มีการแสดงสถานะใดๆ เมื่อส่งรูป ไม่ว่าจะเป็นการส่งรูปแล้วหรือ error ไม่ได้

ส่งรูปภาพใน Inbox เพจเฟสบุ๊คไม่ได้

แต่เมื่อรอไปสักระยะ (ประมาณ 5-10 นาที) รูปที่ส่งไม่ได้จะขึ้นเครื่องหมายตกใจ แสดงให้เห็นว่าไม่สามารถส่งรูปได้

ส่งรูป Facebook Page ใน Inbox ไม่ได้

และหากคลิกดูที่เครื่องหมายตกใจดังกล่าวจะได้ข้อความ “เกิดปัญหาในการเชื่อมต่อกับ Facebook Page โปรดตรวจสอบการเชื่อมต่อของคุณและลองอีกครั้ง” นั้นแสดงให้เห็นว่าน่าจะมีปัญหาที่ Server มากกว่าปิดกั้นการส่ง

แต่ถ้าให้สันนิษฐานน่าจะเป็นอย่างหลังมากกว่า คือ Server ของ Facebook มีปัญหา เพราะหากเฟสบุ๊คต้องการจะปิดไม่ให้สามารถส่งรูปภาพใน Inbox ของเพจจริง คงอัพเดทอะไรสักอย่าง เพื่อไม่ให้สามารถส่งรูปภาพได้ อาทิเช่นเอาไอคอนส่งรูปภาพออกไป หรือมีการแจ้งเตือนอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่ให้ปล่อยให้ค้างที่การส่งรูป และขึ้นเครื่องหมายตกใจว่าส่งไม่ได้แบบนี้ และที่สำคัญ Facebook Page ที่ใช้ใน PC หรือผ่านบราวเซอร์ยังสามารถส่งรูปได้ปกติ

สำหรับผู้ที่เจออาการดังกล่าวก็ยังไม่ต้องตกใจ เพราะเป็นกันทุกคน หากส่งไม่ได้ก็คงไม่ได้ทุกเพจ และที่สำคัญคิดว่านี้ไม่ใช้การปิดกั้นไม่ให้ส่งรูปภาพใน Inbox เพราะเอาจริงๆแล้วการส่งรูปภาพของเพจถือว่าสำคัญในระดับหนึ่งสำหรับการให้ข้อมูล คงต้องดูกันต่อไปครับ

About modify 4867 Articles
สามารถนำบทความไปเผยแพร่ได้อย่างอิสระ โดยกล่าวถึงแหล่งที่มา เป็นลิงค์กลับมายังบทความนั้นๆ บทความอาจมีการพิมพ์ตกเรื่องภาษาไปบ้าง ต้องขออภัย พยามจะพิมพ์ผิดให้น้อยที่สุด (ทำเว็บคนเดียวไม่มีคนตรวจทาน) บทความที่สอนเรื่องต่างๆ กรุณาอ่านบทความให้เข้าใจก่อนโพสต์ถาม ติดตรงไหนสามารถถามได้ที่โพสต์นั้นๆ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.