กระทรวงดิจิทัลฯ จัดการแข่ง ROV และ LOL ในงาน Digital Thailand 2017

30 สิงหาคม 2017 modify 0
ถือเป็นการเริ่มต้นของวงการ eSport บ้านเราไปในทางที่ดี ที่ภาครัฐเริ่มให้ความสนใจเกี่ยวกับ eSport มากขึ้น ล่าสุด กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Ministry of…