thumbnail default

MMS ส่งไฟล์ได้ขนาดเท่าใด และสาเหตุที่ส่งไฟล์ไม่ได้

19 พฤศจิกายน 2013 modify 0
ผมเองก็มีปัญหากับเรื่องของ MMS เวลาจะส่งไฟล์รูปภาพไปให้เพื่อน เพื่อใช้ทำงานหรืออื่นๆ เพราะทุกวันนี้กล่องจากสมาร์ทโฟนมีขนาดที่ถ่ายภาพแล้วขนาดค่อยข้างใหญ่ จึ…