George Washington Gale Ferris, Jr.

จอร์จ เฟอร์ริส George Washington Gale Ferris, Jr. ผู้ให้กำเนินชิงช้าสวรรค์ขนาดใหญ่

14 กุมภาพันธ์ 2013 modify 0
วันนี้เราคงเห็น logo ของ Google เปลี่ยนไป เปลี่ยนไปแบบมี ชิงช้าสวรรค์ เหมือนกับงานวัดบ้านเรา หลายคนคงสงสัยว่าวันนี้ คือวันอะไรทำไม Google จึงให้ความสำคัญกับ วันนี…