Oracle ให้ติดตั้ง Ask Toolbar เป็นค่า Default ใน Java for Mac แล้ว

6 มีนาคม 2015 modify 0
ดูเหมือนว่าช่วงนี้ Oracle จะหาเงินมากเป็นพิเศษ เพราะหลังจากที่ให้ติดตั้ง Ask Toolbar บน Windows (แถมแบบไม่ถาม) โดยให้เป็นค่าเริ่มต้นในการติดตั้ง Java สำหรับ Windo…