MasterCard Logo

MasterCard เตรียมเปิดให้บริการ Pay By Selfie จ่ายเงินด้วยการถ่ายรูปเซลฟี่

ต.ค. 6, 2015 modify 0

เรียกได้ว่าเทคโนโลยีการถ่ายรูปและการจดจำใบหน้า เดียวนี้ไปไกลกว่าที่เราคิด MasterCard เตรียมเปิดให้บริการ Pay By Selfie จ่ายเงินด้วยการถ่ายรูปเซลฟี่ เพราะไม่เพียงแค่การจดจำใบหน้าเท่านั้น ยังสามารถนำมาใช้กับเรื่องการเงินได้ ก็น่าจะเป็นอะไรที่ต้องแม่นยำ [อ่านต่อ…]