Windows 11 logo

พิมพ์ด้วยเสียง Windows 11 ไม่ต้องใช้โปรแกรมเสริม สามารถสั่งพิมพ์ด้วยเสียงรองรับภาษาไทย

19 กุมภาพันธ์ 2023 modify 0
สำหรับผู้ที่พิมพ์แป้นพิมพ์ไม่เก่ง Windows 11 มีฟิวเจอร์หนึ่งที่เรียกว่า Text Input ที่สามารถพิมพ์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ตามที่เราพูดเข้าไมค์ ฟีเจอร์ดังกล่าวเ…