BIOS Mode UEFI

UEFI คืออะไร Unified Extensible Firmware Interface

26 มิถุนายน 2021 modify 0

สำหรับผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ และอาจมีการตั้งค่าหรือติดตั้ง Windows อาจจะไปได้ยินคำว่า UEFI หรือคำว่า Bios กันมาบ้าง จึงอาจเกิดคำถามว่า UEFI คืออะไร ทำหน้าที่อะไร และมีความแตกต่างอย่างไรกับ Bios เรามาหาคำตอบของ UEFI กัน ก่อนจะทำความรู้จักกับ UEFI เรามาท [อ่านต่อ…]

BIOS Mode UEFI

วิธีตรวจสอบ BIOS Mode ว่าเป็น Legacy หรือ UEFI ใน Windows 10

19 มีนาคม 2021 modify 0

ปกติแล้วเราสามารถตั้งค่าการใช้งาน Bios ของเราได้ว่าเราจะเลือกใช้งาน Bios อยู่ในโหมดไหน (ต้องเป็นรุ่นใหม่ๆหน่อย หรือบางรุ่นอาจจะได้แค่ Legacy หรือ UEFI อย่างใดอย่างหนึ่ง) สำหรับใครที่อยากจะรู้ว่า่ตอนนี้ ที่เราใช้คอมพิวเตอร์อยู่นี้ เราเปิดใช้งานโหมดไหน [อ่านต่อ…]