thumbnail default

โปรแกรมแต่งรูปจีน โหลดมาแ้ล้วติดตั้งไม่ได้

26 ธันวาคม 2012 modify 1
วันก่อนเคยเขียนบทความเกี่ยวกับโปรแกรมแต่งรูปจีน XiuXiu ที่ได้รับความนิยม มีหลายคนบอกว่าดาวน์โหลดมาแล้วได้ไฟล์มาแล้ว แต่ติดตั้งไมไ่ด้ แต่พอกดติดตั้งไม่สามาร…
thumbnail default

โปรแกรมแต่งรูปจีน XiuXiu สอนวิธีดาวน์โหลด และใช้งาน

20 ธันวาคม 2012 modify 1
วันนี้จะขอพูดถึงโปรแกรมที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื้องเข้าสู่ปีที่ 3 แ้ล้วสำหรับโปรแกรมแต่งรูปจีน XiuXiu  หลายดาวน์โหลดมาใช้งานติดใจว่าใช้งานดีแต่ข้อเสียข…