ประวัติ คีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์ (Keyboard) มีความเป็นมาอย่างไร


คีย์บอร์ดถือเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญอย่างหนึ่งของคอมพิวเตอร์ เรียกได้ว่า ไมมีไม่ได้ เพราะเป็นอุปกรณ์ที่เอาไว้สำหรับ Input ข้อมูลต่างลงไป โดยเฉพาะตัวอักษร คีย์บอร์ดส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะแป้มพิมพ์ สีเหลี่ยมผืนพ้า จะมีปุ่มกดมากมาย โดยภาษาของคีย์บอร์ดเริ่มต้น จะเป็นภาษาอังกฤษ และจะมีภาษาของประเทศนั้นๆ เขียนลงไปอีกที ในกรณีเราเปลี่ยนภาษา โดยมีคีย์ต่างๆประมาณร้อยแป้น ลํกษณะเหมือนกับเครื่องพิมพ์ดีด (ตำแหน่งเหมือนกัน) เอาไว้สำหรับใช้เพื่อใหพิมพ์ป้อมข้อมูลผ่านคีย์บอร์ด แล้วทำการเปลี่ยนเป็นรหัส 7 หรือ 8 บิต และส่งให้คอมพิวเตอร์ประมวลผลหรือใช้ควบคุมฟังก์ชันการทำงานบางอย่างของคอมพิวเตอร์

keyboard

keyboard

ประวัติ Keyboard

คีย์บอร์ดสำหรับคอมพิวเตอร์ถูกใช้ประมาณปี ค.ศ.1981 ที่ผลิตขึ้นมามีปุ่มอยู่ทั้งหมด 83 ปุ่ม โดยตอนนั้นเรียกคีย์บอร์ดแบบนี้ว่าคีย์บอร์ด PC/XT ต่อมาปี 1984 มีการเพิ่มปุั่มขึ้นอีก 1 ปุ่มเป็น 84 ปุ่มและก็เรียกคีย์บอร์ดนั้นว่า คีย์บอร์ด PC/AT และมีการพัฒนาเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยจนมาจนมาใช้่เป็นรุ่น PS/2 ที่มีปุ่มถึง 101 ปุ่ม (เพิ่มเข้ามาอีก 17 ปุ่ม)

ปัจจุบันคีย์ดบอร์ดมีหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นแบบ USB หรือ คีย์บอร์ดแบบไร้สายเชื่อมสัญญาณผ่าน bluetooth และปุ่มของคีย์ดบอร์ดก็มีมากน้อยแตกต่างกันไป แต่หลักๆของคีย์บอร์ดจะมีคล้ายๆกัน แต่จะมีเพิ่มจำนวนหรือลดจำนวนขึ้นอยู่กับการผลิตและการใช้งาน เรียกได้ว่ามีหลากหลายเป็นอย่างมาก

About modify 4850 Articles
สามารถนำบทความไปเผยแพร่ได้อย่างอิสระ โดยกล่าวถึงแหล่งที่มา เป็นลิงค์กลับมายังบทความนั้นๆ บทความอาจมีการพิมพ์ตกเรื่องภาษาไปบ้าง ต้องขออภัย พยามจะพิมพ์ผิดให้น้อยที่สุด (ทำเว็บคนเดียวไม่มีคนตรวจทาน) บทความที่สอนเรื่องต่างๆ กรุณาอ่านบทความให้เข้าใจก่อนโพสต์ถาม ติดตรงไหนสามารถถามได้ที่โพสต์นั้นๆ

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.