โครงสร้างพื้นฐาน คืออะไร

โครงสร้างพื้นฐาน Infrastructure


เชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยได้ยินคำว่า โครงสร้างพื้นฐาน กันมาบ้าง วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ โครงสร้างพื้นฐาน กันให้มากขึ้น โครงสร้างพื้นฐาน ภาษาอังกฤษเรียกว่า Infrastructure หากจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆ คือระบบหรือโครงสร้างทางกายภาพที่จำเป็นต่อชุมชน เพื่อใช้งานหรืออำนวยความสะดวก หรือบริการที่จำเป็นเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามรูปแบบทางเศรษฐศาสตร์ หรืออธิบายให้เข้าใจง่ายๆก็คือระบบที่จำเป็นที่ต้องมี ส่วนใหญ่จะเป็นระบบที่จัดทำขึ้นโดยรัฐ

รถเมย์

คำว่า โครงสร้างพื้นฐาน มักถูกใช้ในความหมายที่รองรับการใช้งานของประชาชน เช่น ถนน ระบบประปา ระบบน้ำทิ้ง ระบบไฟฟ้า และ ระบบสื่อสาร โดยในหลายครั้ง โครงสร้างพื้นฐานถูกสร้างขึ้นเพื่อตอบสนองอุตสาหกรรมเพื่อผลิตสินค้าหรือบริการ นอกจากนี้คำว่าโครงสร้างพื้นฐานบางครั้งยังกล่าวถึงระบบพื้นฐานที่ตอบสนองประชาชนเช่น โรงพยาบาล หรือ โรงเรียน ในทางการทหาร คำว่าโครงสร้างพื้นฐานกล่าวถึงอาคารหรือการส่วนที่เตรียมใช้ในการสู้รบและปฏิบัติการทางการทหาร

ระบบโครงสร้างพื้นฐาน

ระบบคมนาคม

 • ถนน และทางหลวง รวมถึงโครงสร้างที่เกี่ยวข้องเช่น สะพาน อุโมงค์ ท่อระบายน้ำ กำแพงกันดิน ป้ายบอกทาง ไฟถนน ไฟจราจร ทางเท้า
 • ระบบขนส่งทางราง รวมถึง รถไฟ รางรถไฟ สถานีรถไฟ
 • คลอง
 • ท่าเรือ และ ประภาคาร
 • สนามบิน รวมถึงระบบจราจรของเครื่องบิน
 • ระบบขนส่งมวลชน รวมถึง รถเมล์ แทรม รถเมล์ด่วนพิเศษ
 • เรือเมล์

ระบบพลังงาน

 • โรงงานไฟฟ้า
 • แก๊สธรรมชาติ
 • ปิโตรเลียม
 • ถ่านหิน

ระบบการจัดการน้ำ

 • ระบบประปา
 • ระบบป้องกันน้ำท่วม รวมถึง เขื่อน ฝาย
 • ระบบบำบัดน้ำเสีย
 • ท่อระบายน้ำ
 • ระบบการส่งน้ำ เช่น คลองชลประทาน

ระบบสื่อสาร

 • ไปรษณีย์
 • เครือข่ายโทรศัพท์
 • เครือข่ายโทรศัพท์มือถือ
 • สถานีโทรทัศน์ และ สถานีวิทยุ
 • เคเบิลทีวี
 • อินเทอร์เน็ต
 • ดาวเทียม

ระบบกำจัดขยะ

 • ระบบบำบัดขยะ
 • ระบบบำบัดน้ำเสีย
 • โรงงานรีไซเคิล

ทำไมรัฐต้องเข้ามาจัดการดูแลหรือเป็นเจ้าของโครงสร้างพื้นฐาน

 1. เพื่อให้ประชาชนใช้บริการทั้งแบบฟรีหรือมีราคาถูก
 2. ระบบต่างๆ รัฐต้องเข้ามากับกำดูแลเอง เพราะเป็นระบบที่มีผลต่อความมั่นคงของชาติ
 3. ระบบที่เอกชนไม่ทำ เพราะไม่มีกำไร
 4. ระบบพื้นฐานของปรเทศที่จำเป็นต้องมี
About modify 4887 Articles
สามารถนำบทความไปเผยแพร่ได้อย่างอิสระ โดยกล่าวถึงแหล่งที่มา เป็นลิงค์กลับมายังบทความนั้นๆ บทความอาจมีการพิมพ์ตกเรื่องภาษาไปบ้าง ต้องขออภัย พยามจะพิมพ์ผิดให้น้อยที่สุด (ทำเว็บคนเดียวไม่มีคนตรวจทาน) บทความที่สอนเรื่องต่างๆ กรุณาอ่านบทความให้เข้าใจก่อนโพสต์ถาม ติดตรงไหนสามารถถามได้ที่โพสต์นั้นๆ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.