แจกจริง 2 วัน 8 เครื่อง ! ขอท้า ตามหา Galaxy S8


กรุงเทพฯ (22 พฤษภาคม 2560) – พร้อมหรือยัง กับการลุ้นเป็นเจ้าของ ซัมซุง กาแลคซี่ เอส 8 สมาร์ทโฟนที่เป็นที่ต้องการที่สุดในเวลานี้ กับ “เกมล่า คว้า เอส 8 ที่ทุกท่านจะร่วมสนุกกับประสบการณ์การตามล่าหา กาแลคซี่ เอส 8 ที่ซ่อนอยู่ทั่วกรุงเทพมหานคร ผ่านภาพและคำใบ้จากการไลฟ์ทางเฟสบุ๊ค Samsung Mobile Thailand ระหว่างวันที่ 27-28 พฤษภาคม วันละ 2 ครั้ง ในเวลา 14.00 น. และ 17.00 น. เป็นต้นไป โดยท่านสามารถร่วมลุ้นเป็นเจ้าของกาแลคซี่ เอส 8 ได้ 2 วิธี คือการไปถึงสถานที่ที่ซ่อนเป็นคนแรก หรือ ทายชื่อสถานที่ที่ซ่อนผ่านคอมเมนต์ในไลฟ์ให้ถูกต้อง

 

เงื่อนไขกิจกรรม #เกมล่าคว้าS8

 • บริษัทจะวาง Galaxy S8 ไว้ตามสถานที่ต่างๆ แล้วเผยแพร่ภาพเครื่องผ่านโปรแกรมไลฟ์ของ Facebook เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามหาเครื่องหรือทายชื่อสถานที่วางเครื่องเพื่อลุ้นรับรางวัลตามเงื่อนไขที่ระบุด้านล่างนี้
 • เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมนี้จะถือว่าผู้ร่วมกิจกรรมได้รับทราบและยอมรับกติกาและเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริษัทฯ โดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ
 • สงวนสิทธิ์มอบรางวัลแก่ผู้ที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและกติกาอย่างถูกต้องเท่านั้น
 • ผู้ร่วมกิจกรรม 1 ท่านมีสิทธิ์รับรางวัลได้เพียง 1 รางวัลเท่านั้นตลอดระยะเวลากิจกรรม
 • ของรางวัลไม่สามารถแลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสด หรือแลกเปลี่ยนเป็นของรางวัลอื่นได้ และไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบ
 • ผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบชำระภาษี หัก ณ ที่จ่าย 5% จากมูลค่าของรางวัล ในวันที่รับของรางวัล
 • ผู้ที่ได้รับรางวัล รวมถึงผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด ยินยอมอนุญาตให้บริษัทฯ ใช้ชื่อ ภาพ เสียง วิดีโอ และข้อมูลอื่นใดของตนในการประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณะได้ อย่างไม่จำกัดรูปแบบสื่อและระยะเวลา โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใด ๆ และไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • หากบริษัทฯ ตรวจพบว่ามีการทุจริตเกิดขึ้น หรือผู้ร่วมกิจกรรมไม่ปฏิบัติตามกติกาของกิจกรรมไม่ว่าในกรณีใด ๆ บริษัทฯ จะตัดสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมหรือรับของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข กติกา หรือของรางวัลที่มีมูลค่าเทียบเท่า โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • พนักงานและครอบครัวของบริษัทฯ รวมถึงตัวแทนโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และผู้เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม ไม่มีสิทธิ์ในการรับรางวัล
 • คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด สิ้นสุด โดยไม่มีการโต้แย้งใดๆ

ระยะเวลาของกิจกรรม

เริ่มตั้งแต่วันที่ 27 – 28 พ.ค. 2560 วันละ 2 ครั้งตามเวลาดังต่อไปนี้
 • รอบที่ 1 : วันเสาร์ที่ 27 พ.ค. 2560 เวลา 14.00 – 16.00 น. หรือเมื่อมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมไปถึงสถานที่จริงก่อนเป็นคนแรก เวลาของรอบนี้จะสิ้นสุดลง
 • รอบที่ 2 : วันเสาร์ที่ 27 พ.ค. 2560 เวลา 17.00 – 19.00 น. หรือเมื่อมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมไปถึงสถานที่จริงก่อนเป็นคนแรก เวลาของรอบนี้จะสิ้นสุดลง
 • รอบที่ 3 : วันอาทิตย์ที่ 28 พ.ค. 2560 เวลา 14.00 – 16.00 น. หรือเมื่อมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมไปถึงสถานที่จริงก่อนเป็นคนแรก เวลาของรอบนี้จะสิ้นสุดลง
 • รอบที่ 4 : วันอาทิตย์ที่ 28 พ.ค. 2560 เวลา 17.00 – 19.00 น. หรือเมื่อมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมไปถึงสถานที่จริงก่อนเป็นคนแรก เวลาของรอบนี้จะสิ้นสุดลง

ช่องทางการเข้าร่วมกิจกรรมในการ Live แต่ละรอบ

1. ช่องทาง Offline

 • ปิดดู Live ผ่านทาง Facebook : Samsung Mobile Thailand
 • เข้าร่วมกิจกรรมด้วยการเดินทางไปตามหา Galaxy S8 ณ สถานที่ที่วางเครื่องโทรศัพท์ ภายในระยะเวลาที่กำหนด
 • ผู้ที่ไปถึงสถานที่ที่วาง Samsung Galaxy S8 และหยิบ Samsung Galaxy S8 ได้ก่อนเป็นคนแรกถือเป็นผู้ชนะในรอบนั้นๆ
2. ช่องทาง Online
 •   ติดตามการ Live ได้บน Facebook : Samsung Mobile Thailand
 • เข้าร่วมสนุก ด้วยการทายชื่อสถานที่ที่วางเครื่องโทรศัพท์ที่ปรากฏใน Live video ในช่องคอมเมนต์ของ Facebook Live Video โดยใช้ Facebook username ของตนเองภายในระยะเวลาของกิจกรรมที่กำหนดไว้ข้างต้น โดยอ้างอิงเวลาตามที่ปรากฏใน Facebook เป็นหลักเท่านั้น
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถทายสถานที่ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 • คำตอบที่ได้รับรางวัลจะต้องเป็นคำตอบที่ถูกต้องและสะกดตรงกับคำเฉลย และไม่ผ่านการแก้ไข หากพบว่ามีการแก้จะถือว่าเป็นโมฆะ ไม่สามารถรับรางวัลได้
 • ในกรณีที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทายสถานที่ที่วางเครื่องได้ถูกต้อง มากกว่า 1 ท่าน ในเเต่ละรอบ บริษัทฯ จะนำรายชื่อของผู้ที่ทายถูกทั้งหมดมาพิมพ์ลงบนกระดาษ เป็นชิ้นส่วน และจะรวบรวมชิ้นส่วนทั้งหมดนำมารวมกันเพื่อจับรางวัลหาผู้โชคดีในวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมบางกอก กอล์ฟ สปา รีสอร์ท ตั้งอยู่เลขที่ 99/3 หมู่ 2 ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
 • ประกาศชื่อผู้ได้รับรางวัล ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 เวลา 20.00น. บน Facebook : Samsung Mobile Thailand
 • ผู้ได้รับรางวัลทางออนไลน์ ต้องส่งข้อความยืนยันสิทธิ์ทาง Inbox ของ Facebook : Samsung Mobile Thailand ภายใน 7 วัน หลังวันประกาศผลรางวัล โดยมีรายละเอียดดังนี้
 • รายงานตัว ว่าเป็นผู้ชนะจากกิจกรรม “เกมล่า คว้า S8
 • รอบที่เท่าไร เวลาเท่าไร
 • ระบุชื่อ-สกุล ตามบัตรประชาชน, เบอร์โทรศัพท์ โดยใช้ Facebook account ที่มีชื่อตรงกับผู้ชนะที่ประกาศรายชื่อมายืนยันตัวตนเท่านั้น
 •  ผู้ได้รับรางวัลทางออนไลน์ต้องนำสำเนาบัตรประชาชนเดินทางมารับของรางวัลด้วยตนเอง ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 หรือตามเวลาที่นัดหมายกับเจ้าหน้าที่ ณ บริษัท อะแด็บเตอร์ ดิจิตอล จำกัด 123 อาคารซันทาวเวอร์ส ตึกบี ขั้น 33 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
 • หากผู้ได้รับรางวัลทางออนไลน์ไม่มาแสดงตัวเพื่อขอรับรางวัลตามเวลาที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัล และจะทำการจับชิ้นส่วนเพื่อหาผู้โชคดีคนใหม่มาทดแทนต่อไป
 • หากผู้ได้รับรางวัลทางออนไลน์คนใหม่ไม่มารับรางวัลภายใน 30 วัน ต้องถือว่าสละสิทธิ์และบริษัทฯ จะมอบของรางวัลดังกล่าวให้กับองค์กรสาธารณะกุศลหรือหน่วยงานราชการเพื่อประโยชน์ของทางราชการต่อไป
 • หากผู้ได้รับรางวัลทางออนไลน์ระบุข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่เป็นความจริง ไม่สามารถยืนยันการเป็นเจ้าของ Facebook account หรือยืนยันสิทธิ์ช้ากว่าที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์รับรางวัล

ของรางวัล

1. ผู้ชนะทาง Offline จะได้รับ

Samsung Galaxy S8 สีดำ จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 27,900 บาท และของรางวัลเซอร์ไพรส์ แตกต่างกันไปแต่ละรอบ รวมทั้งสิ้น 4 รอบ รวมเป็นมูลค่าของรางวัล 128,980 บาท

2. ผู้ชนะทาง Online จะได้รับ

Samsung Galaxy S8 สีดำ จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 27,900 บาท และ Samsung Dex จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 3,900 บาท ต่อรอบ รวมทั้งสิ้น 4 รอบ 4 เซ็ต รวมเป็นมูลค่า 127,200 บาท

รวมมูลค่าของรางวัลสำหรับผู้ชนะ Offline และ Online ทั้งสิ้น 256,180 บาท

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ – https://www.facebook.com/samsungmobilethailand/

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • Google analytic

  Google analytic

บันทึกการตั้งค่า