วิธีบล็อกอีเมล Gmail ตั้งค่าไม่รับอีเมลจากอีเมลที่เราไม่ต้องการไม่รับเมล

เราจะบล็อกอีเมลคนที่เราไม่ต้องการจะรับได้อย่างไร มาดูกันสำหรับอีเมลโฆษณาหรืออื่นๆทีเราไม่ต้องการรับ Gmail

สำหรับผู้ใช้งานอีเมลของ Gmail บางครั้งเราอาจนำอีเมลไปสมัครและใช้บริการต่างๆแล้วมันมีอีเมลโฆษณาส่งมาให้เราในตอนหลัง บางครั้งสร้างความลำคาญให้เรากับเรา เราจึงไม่อยากจะรับอีเมลดังกล่าว เราสามารถเลือกที่จะไม่รับอีเมลนั้นๆได้ โดย Gmail ก็มีฟีเจอร์ที่สำหรับบล็อกอีเมลให้เราสามารถปิดกันการส่งอีเมลนั้นๆได้ดังต่อไปนี้

วิธีบล็อกอีเมล Gmail

เข้าไปยังหน้าอีเมล และให้เปิดอีเมลที่เราต้องการจะบล็อก (ต้องเปิดอีเมลมาอ่าน)

ให้เลือกสัญลักษณ์เพิ่มเติมจุด 3 จุดบริเวณด้านขวามือแล้วจะมีเมนูให้เลือก บล็อกอีเมลที่เราอ่านอยู่ขณะนั้น ให้กดเลือกบล็อกได้เลย

จะมีข้อความขึ้นให้ยืนยันการบล็อกว่า “บล็อกที่อยู่อีเมลนี้ Gmail ข้อความที่ได้จาก xxx หลังจากนี้จะทำเครื่องหมรว่าเป็นจดหมายขยะ

หลังการกดบล็อกไปแล้ว จะมีข้อความแสดงว่าได้ทำการบล็อกอีเมลไปแล้ว และจะทำการย้ายอีเมลใหม่ที่ได้จากอีเมลดังกล่าวไปยังส่วนของจดหมายขยะ หรือ Spam ในอนาคตด้วย ให้กดที่ ย้ายไปที่ถังขยะ

บล็อกอีเมล Gmail ในมือถือ

  1. เปิดแอป Gmail  ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android หรือ iOS
  2. เปิดข้อความ
  3. แตะเพิ่มเติม จุดสามจุด ที่ด้านบนขวาของข้อความ
  4. แตะบล็อก [ผู้ส่ง]

วิธียกเลิกการบล็อกอีเมล Gmail

หากต้องการยกเลิกการบล็อกจำเป็นต้องเข้าไปยังจดหมายขยะและหาอีเมลที่เราจะยกเลิกการบล็อก เพราะอีเมลที่เราบล็อกจะอยู่ในจดหมายขยะ การเข้าไปดูถังขยะให้เลือกไปที่ เมนูด้านขวามือเลือกเพิ่มเติม และเลือก จดหมายขยะ

หรือกดที่ลิงค์นี้ mail.google.com/mail/u/2/?ogbl#spam
กดเข้าไปยังอีเมลที่เราต้องการยกเลิกการบล็อก

เลือกการยกเลิกการบล็อกโดยกดเพิ่มเพิ่มด้ายขวามือ และเลือก เลิกบล็อก ถ้าจะให้อีเมลดังกล่าวย้ายไปด้วยให้กดที่ “รายงานว่าไม่ใช้จดหมายขยะ

จะขึ้นข้อความ “เลิกบล็อกที่อยู่อีเมลนี้” ให้เลือก เลิกบล็อก หากต้องการยกเลิกบล็อก

ยกเลิกบล็อกในมือถือ

  1. เปิดแอป Gmail  ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
    หมายเหตุ: หากยังไม่มีแอป Gmail ดาวน์โหลดได้เลย
  2. ที่ด้านบนซ้าย ให้แตะเมนู ขีดสามขีด เลือก จดหมายขยะ
  3. เปิดอีเมล
  4. ที่ด้านบนขวา ให้แตะเพิ่มเติม กดเพิ่มเติมจดสามจุด เลือก รายงานว่าไม่ใช่จดหมายขยะ

บทความที่เกี่ยวข้อง

สมัคร Gmail

modify: สามารถนำบทความไปเผยแพร่ได้อย่างอิสระ โดยกล่าวถึงแหล่งที่มา เป็นลิงค์กลับมายังบทความนั้นๆ บทความอาจมีการพิมพ์ตกเรื่องภาษาไปบ้าง ต้องขออภัย พยามจะพิมพ์ผิดให้น้อยที่สุด (ทำเว็บคนเดียวไม่มีคนตรวจทาน) บทความที่สอนเรื่องต่างๆ กรุณาอ่านบทความให้เข้าใจก่อนโพสต์ถาม ติดตรงไหนสามารถถามได้ที่โพสต์นั้นๆ