อัปเดต Windows 11 Insider Preview Build 22000.168 (KB5005191) มีอะไรใหม่

Windows 11 Insider Preview Build 22000.168

Windwos 11 รุ่นสำหรับ Insider Preview Build 22000.168 2021-08 Cumulative Update for Windows 11 for x64-based Systems (KB5005191) มีอะไรใหม่บ้าง


27 สิงหาคม 2564 ไมโครซอฟต์อัปเดต Windows 11 Insider Preview Build 22000.168 (KB5005191) สำหรับ Dev และ Beta Channels มีการอัปเดตไม่มากนักส่วนใหญ่เน้นในทางแก้ไขปัญหาเสียมากกว่า

Windows 11 Insider Preview Build 22000.168

การเปลี่ยนแปลงและการปรับปรุง Windows 11 Insider Preview Build 22000.168

 • เพิ่มการรองรับภาษาในระบบของ Chat with Microsoft Teams  รองรับภาษาต่อไปนี้ แอลเบเนีย อาหรับ อาเซอร์ไบจัน บาสก์ บัลแกเรีย คาตาลัน จีน (ตัวย่อ) จีน (ตัวเต็ม) โครเอเชีย เช็ก เดนมาร์ก ดัตช์ อังกฤษ (สหราชอาณาจักร) อังกฤษ สหรัฐอเมริกา เอสโตเนีย ฟิลิปปินส์ , ฟินแลนด์, ฝรั่งเศส, ฝรั่งเศส (แคนาดา), กาลิเซีย, จอร์เจีย, เยอรมัน, กรีก, ฮิบรู, ฮินดี, ฮังการี, ไอซ์แลนด์, อินโดนีเซีย, อิตาลี, ญี่ปุ่น, คาซัค, เกาหลี, ลัตเวีย, ลิทัวเนีย, มาซิโดเนีย, นอร์เวย์ (Bokmal), นอร์เวย์ (Nynorsk) ), โปแลนด์, โปรตุเกส (บราซิล), โปรตุเกส (โปรตุเกส), โรมาเนีย, รัสเซีย, ลาตินเซอร์เบีย, สโลวัก, สโลวีเนีย, สเปน (สเปน), สเปน (เม็กซิโก), สวีเดน, ไทย, ตุรกี, ยูเครน, วาเลนเซีย, เวียดนาม และเวลส์
 • Microsoft 365 Widget แบบใหม่ เมื่อลงชื่อเข้าใช้แบบ AAD ในเครื่องที่ใช้งาน Windows 11 สามารถช่วยให้ทำงานและการค้นหาได้ดีขึ้น
  m365 widget

Fixes

 • Search:
  • We’ve addressed an underlying issue in the last couple flights for pen enabled devices that was resulting in Search getting into a state where it wasn’t possible to launch apps from the results.
 • Settings:
  • We fixed an issue where typing certain phrases into the search box in Settings were crashing Settings sometimes.
 • Widgets:
  • When using the Family widget, you should no longer unexpectedly see a message saying ‘connect a device to see screen time activity’ despite there being available activity to display.
 • Chat from Microsoft Teams:
  • We fixed the issue where sometimes videos would freeze or display a black image during video calls.
  • We also fixed the issue where if you switched between calls, the previous call is not automatically put on hold, so audio and video streams continue with both calls.

Known issues

 • [REMINDER] When upgrading to Windows 11 from Windows 10 or when installing an update to Windows 11, some features may be deprecated or removed. See details here.
 • We’re investigating an issue where on some devices, when going to Settings > Windows Update > Windows Insider Program, only the “Stop getting preview builds” option is visible. This prevents Insiders from selecting a channel. We have posted a workaround on Answers.
 • [BETA CHANNEL] We’re investigating reports from Insiders in the Beta Channel where after upgrading to Windows 11, they are not seeing the new Taskbar and the Start menu doesn’t work. To workaround this if you are impacted, please try going to Windows Update > Update history, uninstalling the latest cumulative update for Windows, and the reinstall it by checking for updates.
 • We’re working on a fix for an issue that is causing some Surface Pro X devices to bug check with a WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR.
 • Start:
  • In some cases, you might be unable to enter text when using Search from Start or the Taskbar. If you experience the issue, press WIN + R on the keyboard to launch the Run dialog box, then close it.
  • System and Windows Terminal is missing when right-clicking on the Start button (WIN + X).
 • Taskbar:
  • The Taskbar will sometimes flicker when switching input methods.
 • Search:
  • After clicking the Search icon on the Taskbar, the Search panel may not open. If this occurs, restart the “Windows Explorer” process, and open the search panel again.
  • Search panel might appear as black and not display any content below the search box.
 • Bluetooth:
  • We’re investigating reports from Insiders with paired Bluetooth LE devices that are experiencing an increase in Bluetooth reliability issues and bugchecks after resume from hibernate or when Bluetooth is turned off.
 • Widgets:
  • The widgets board may appear empty. To work around the issue, you can sign out and then sign back in again.
  • Widgets may be displayed in the wrong size on external monitors. If you encounter this, you can launch the widgets via touch or WIN + W shortcut on your actual PC display first and then launch on your secondary monitors.
 • Store:
  • We are working to improve search relevance in the Store including resolving an issue where in some cases the ordering of search results is inaccurate.
  • The install button might not be functional yet in some limited scenarios.
  • Rating and reviews are not available for some apps.
 • Windows Sandbox
  • Within Windows Sandbox, the language input switcher does not launch after clicking the switcher icon on the Taskbar. As a workaround, users can switch their input language via any of the following hardware keyboard shortcuts: Alt + Shift, Ctrl + Shift, or Win + Space (the third option is available only if Sandbox is full-screened).
  • Within Windows Sandbox, the IME context menu does not launch after clicking the IME icon in the Taskbar. As workarounds, users can access the functionalities of the IME context menu with either of following methods:
   • Accessing the IME settings via Settings > Time & language >  Language & region > (e.g. Japanese) three dots > Language options > (e.g. Microsoft IME) three dots > Keyboard options.
    • Optionally, you may also enable the IME toolbar, an alternative UI to quickly invoke specific IME functions. Continuing from above, navigate to Keyboard options > Appearance > Use IME toolbar.
   • Using the unique set of hardware keyboard shortcuts associated with each IME-supported language. (See: Japanese IME ShortcutsTraditional Chinese IME Shortcuts).
  • Localization
   • There is an issue where some Insiders may be some missing translations from their user experience for a small subset of languages running the latest Insider Preview builds. To confirm if you have been impacted, please visit this Answers forum post and follow the steps for remediation.
  • Chat from Microsoft Teams
   • Arabic and Hebrew languages currently does not allow changing Teams Settings. To change Settings in Teams, please sign out and switch to another language.
   • When you make an outgoing call, while you do not hear a ring tone, the user interface shows that the call is getting connected.

Microsoft Store

We have rolled out an update for Store (version 22108.1401.9.0.) to Windows Insiders in the Dev Channel first. This update includes the following improvements:

 • A complete visual overhaul of the Library UI, with simpler navigation and better performance to boot.
 • We updated our Spotlight design for promoted products in the Microsoft Store app. Hover over an option to get a sneak peak of what’s inside.

 

About modify 4880 Articles
สามารถนำบทความไปเผยแพร่ได้อย่างอิสระ โดยกล่าวถึงแหล่งที่มา เป็นลิงค์กลับมายังบทความนั้นๆ บทความอาจมีการพิมพ์ตกเรื่องภาษาไปบ้าง ต้องขออภัย พยามจะพิมพ์ผิดให้น้อยที่สุด (ทำเว็บคนเดียวไม่มีคนตรวจทาน) บทความที่สอนเรื่องต่างๆ กรุณาอ่านบทความให้เข้าใจก่อนโพสต์ถาม ติดตรงไหนสามารถถามได้ที่โพสต์นั้นๆ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.