เมนูลัด Samsung ปุ่มลัดซัมซุง อยู่ตรงไหน ตั้งค่าอย่างไร

การตั้งค่าปุ่มลัด Control Center Samsung ปุ่มลัดต่างๆของมือถือซัมซุงอยู่ตรงไหน


สำหรับผู้ใช้งานมือถือซัมซุงแล้วอยากจะเรียกเมนูลัดซึ่งปกติแล้วมือถือ Android ยี้ห้ออื่นๆ จะสไลด์หน้าจอจากด้านล่างขึ้นบน แต่การสไลค์หน้าจอจากล้างขึ้นบนของมือถือ Samsung จะเป็นการเปิดหน้าต่างของการวมแอปพลิเคชันทั้งหมด แต่การจะเข้าถึงส่วนของ Control Center หรือปุ่มเมนูลัดต่างๆได้ ตัวอย่างของ Shortcut center ของ Vivo จากภาพด้านล่าง

Split Screen control center vivo

สำหรับการเรียกใช้งาน Shortcut center หรือเมนูลัดของมือถือ Samsung นั้นให้สไลด์จากด้านบนลงมาด้านล่าง

เมนูลัดมือถือ Samsung

ซึ่งเมนูนี้มันจะเป็นแค่เมนูลัดสั้นๆ ถ้าอยากเรียกให้เป็นแบบมือถือยี้หออื่นๆ ให้สไลด์จากด้านบนลงมาด้านล่างอีกครั้งหนึ่งจะได้แบบภาพด้านล่าง

เมนูลัดมือถือ Samsung

หน้าต่างดังกล่าวจะเป็นเมนูของปุ่มลัดต่างๆ หากมีมากกว่า 1 หน้าจะมีให้สไลด์จากด้านข้างได้อีก เราสามารถย้ายตำแหน่งปุ่มต่างๆได้ที่เมนู ด้านบนขวามือที่เป็นการเพิ่มเติมจุด 3 จุด ให้เลือกตัวเลือก “ลำดับปุ่ม” จะเป็นการตั้งค่าหรือย้ายตำแหน่งปุ่มลัดของเครื่องได้

เปิดใช้งาน Assistant Menu (เมนูช่วยเหลือ)

สำหรับปุ่มลัดยังมีการเปิด “เมนูช่วยเหลือ” ซื้อสามารถเปิดได้ที่ การตั้งค่า > การช่วยเหลือการรเข้าถึง > ความคล่องแคล่วและการโต้ตอบ > ให้เลือกเมนู “เมนูช่วยเหลือ

Assistant Menu Samsung

จะมีเมนูปุ่มที่หน้าจอให้ไว้สำหรับเรียกเมนูการช่วยเหลือต่างๆขึ้นมาที่หน้าจอ

Assistant Menu Samsung

About modify 4837 Articles
สามารถนำบทความไปเผยแพร่ได้อย่างอิสระ โดยกล่าวถึงแหล่งที่มา เป็นลิงค์กลับมายังบทความนั้นๆ บทความอาจมีการพิมพ์ตกเรื่องภาษาไปบ้าง ต้องขออภัย พยามจะพิมพ์ผิดให้น้อยที่สุด (ทำเว็บคนเดียวไม่มีคนตรวจทาน) บทความที่สอนเรื่องต่างๆ กรุณาอ่านบทความให้เข้าใจก่อนโพสต์ถาม ติดตรงไหนสามารถถามได้ที่โพสต์นั้นๆ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.