ตำรวจไทยจะใช้ App LINE รายงานอาชญากรรม

thumbnail default

ตำรวจไทยจะใช้ App LINE


LINEเดียวนี้อะไรก็ต้องเพิ่งเทคโนโลยีกันหมดแล้ว ตำรวจไทยของเราเลยต้องทันสมัย กับเหตุการต่างๆ ล่าสุดได้มีคำสั่งให้ตำรวจใช้ App Line เพื่อความสะดวกและทันสมัยแล้ว เอ้า!! ตำรวจไทยจะพัฒนาแล้วนะจ๊ะมาอ่านรายละเอียดกัน…

LINE
LINE

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.) พล.ต.อ.ปานศิริ ประภาวัต รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ(รองผบ.ตร.)  มีโทรสารสั่งการในราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  ถึง ผบช.น. ผบช.ภ.1-9 ผบช.ศชต. ลงวันที่ 12 ธันวาคม  ใจความว่า ตามที่ตร.มีข้อสั่งการให้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการป้องกันปราบปรามอาชญารกรรม โดยการประยุกต์กับโปรแกรมบนโทรศัพท์มือถือ  ซึ่งปัจจุบัน มีระบบการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการได้อย่าง มีประสิทธิภาพและเป็นการใช้บริการโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายยอกเสียจากค่า บริการอินเตอร์เน็ต ซึ่งปัจจุบันหน่วยงานในตร. ได้แก่ บช.ภ.3และ ภ.4  ใช้ประโยชน์จากโปรแกรมไลน์(line) ในการบริหาร สั่งการแล้วเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานเป็นอย่างดี

เพื่อให้การปฏิบัติงานในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ เข้าถึงข้อมูลติดต่อสื่อสารง่าย รวดเร็ว จึงให้ ผบช.จัดประชุมกำหนดแนวทางในการนำเอาระบบโปรแกรมline  มาใช้ นอกเหนือจากโปรแกรมการติดต่อสื่อสารปกติ  โดยแบ่งเครือข่ายเป็น 2 กลุ่ม คือ  1. กลุ่มระดับบช.ภ. ตั้งแต่ผบช.-ผบก.  2. กลุ่มระดับบก./ภ.จว ตั้งแต่ระดับผบก.-สว.หัวหน้างานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับงานป้องกันและปราบ ปรามอาชญากรรม   ทั้งนี้ให้ปรับปรุงเครือข่ายให้สามารถใช้ประโยชน์ได้จริง โดยการสื่อสารผ่าน lineให้ใช้ในการายงานคดีสำคัญที่เป็นที่สนใจของประชาชน สื่อมวลชน รวมทั้งข้อสั่งการความเคลื่อนไหวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เพื่อแจ้งให้ลูกข่ายได้รับทราบทั่วกันทุกวัน โดยให้เริ่มใช้ตั้งแต่ 15 ธันวาคม เป็นต้นไป ทั้งนี้หน่วยต่างๆต้องรายงานความคืบหน้ารวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการรายงาน ข้อมูลด้านการปราบปรามผ่านไลน์ให้ตร.ทราบทุกเดือน

About modify 4848 Articles
สามารถนำบทความไปเผยแพร่ได้อย่างอิสระ โดยกล่าวถึงแหล่งที่มา เป็นลิงค์กลับมายังบทความนั้นๆ บทความอาจมีการพิมพ์ตกเรื่องภาษาไปบ้าง ต้องขออภัย พยามจะพิมพ์ผิดให้น้อยที่สุด (ทำเว็บคนเดียวไม่มีคนตรวจทาน) บทความที่สอนเรื่องต่างๆ กรุณาอ่านบทความให้เข้าใจก่อนโพสต์ถาม ติดตรงไหนสามารถถามได้ที่โพสต์นั้นๆ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.