แป้นพิมพ์ลัด (ShortCut) ใน Windows XP

thumbnail default

แป้นพิมพ์ลัด


เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน Windows ง่ายๆ ด้วยการจดจำ และเรียนรู้การใช้งาน Keyboard ผสมผสานกับการใช้งานเม้าส์ รับรองคุณจะทำงานได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

 • BACKSPACE (ดูโฟลเดอร์ย้อนขึ้นหนึ่งระดับใน My Computer หรือ Windows Explorer)
 • ESC (ยกเลิกงานปัจจุบัน)
 • CTRL+C (คัดลอก)
 • CTRL+X (ตัด)
 • CTRL+V (วาง)
 • CTRL+Z (ยกเลิก)
 • DELETE (ลบ)
 • SHIFT+DELETE (ลบรายการที่เลือกอย่างถาวรโดยไม่เก็บไว้ใน Recycle Bin)
 • กดปุ่ม CTRL ขณะที่ลากรายการ (คัดลอกรายการที่เลือก)
 • กดปุ่ม CTRL+SHIFT ขณะที่ลากรายการ (สร้างทางลัดไปยังรายการที่เลือก)
 • ปุ่ม F2 (เปลี่ยนชื่อรายการที่เลือก)
 • CTRL+ ลูกศรขวา (ย้ายเคอร์เซอร์ไปยังจุดเริ่มต้นของคำถัดไป)
 • CTRL+ ลูกศรซ้าย (ย้ายเคอร์เซอร์ไปยังจุดเริ่มต้นของคำก่อนหน้า)
 • CTRL+ ลูกศรลง (ย้ายเคอร์เซอร์ไปยังจุดเริ่มต้นของย่อหน้าถัดไป)
 • CTRL+ ลูกศรขึ้น (ย้ายเคอร์เซอร์ไปยังจุดเริ่มต้นของย่อหน้าก่อนหน้าไป)
 • CTRL+SHIFT พร้อมกับปุ่มลูกศรใดๆ (ไฮไลต์บล็อกข้อความ)
 • CTRL+A (เลือกทั้งหมด)
 • ปุ่ม F3 (ค้นหาไฟล์หรือโฟลเดอร์)
 • ALT+ENTER (ดูคุณสมบัติต่างๆ ของรายการที่เลือก)
 • ALT+F4 (ปิดรายการที่ใช้งานอยู่ หรือปิดโปรแกรมที่ใช้งาน)
 • ALT+ENTER (แสดงคุณสมบัติของออบเจกต์ที่เลือก)
 • ALT+SPACEBAR (เปิดเมนูทางลัดสำหรับหน้าต่างที่ทำงานอยู่)
 • CTRL+F4 (ปิดเอกสารที่ใช้งานอยู่)
 • ALT+TAB (สลับระหว่างรายการต่างๆ ที่เปิดอยู่)
 • ALT+ESC (สลับไปยังรายการต่างๆ ตามลำดับที่เปิด)
 • ปุ่ม F6 (สลับไปตามรายการอิลิเมนต์บนหน้าจอในหน้าต่างหรือบนเดสก์ทอป)
 • ปุ่ม F4 (แสดงรายการแอดเดรสบาร์ใน My Computer หรือ Windows Explorer)
 • SHIFT+F10 (แสดงเมนูทางลัดสำหรับรายการที่เลือก)
 • ALT+SPACEBAR (เปิดเมนูระบบสำหรับหน้าต่างที่ทำงานอยู่)
 • CTRL+ESC (แสดงเมนู Start)
 • ALT+อักษรขีดเส้นใต้ในชื่อเมนู (แสดงเมนูนั้นๆ)
 • อักษรที่ขีดเส้นใต้ในชื่อคำสั่งบนเมนูที่เปิด (ทำงานตามคำสั่งนั้นๆ)
 • ปุ่ม F10 (เปิดแถบเมนูในโปรแกรมที่กำลังใช้งาน)
 • ลูกศรขวา (เปิดเมนูถัดไปทางขวา หรือเปิดเมนูย่อย)
 • ลูกศรซ้าย (เปิดเมนูถัดไปทางซ้าย หรือปิดเมนูย่อย)
 • ปุ่ม F5 (อัปเดทหน้าต่าง)
 • กดปุ่ม SHIFT ขณะที่ใส่แผ่นซีดีรอมลงในไดรฟ์ซีดีรอม (ยกเลิกการเล่นซีดีรอมอัตโนมัติ)
 • CTRL+SHIFT+ESC (เปิด Task Manager)

ทิปจาก : www.it-guides.com

About modify 4864 Articles
สามารถนำบทความไปเผยแพร่ได้อย่างอิสระ โดยกล่าวถึงแหล่งที่มา เป็นลิงค์กลับมายังบทความนั้นๆ บทความอาจมีการพิมพ์ตกเรื่องภาษาไปบ้าง ต้องขออภัย พยามจะพิมพ์ผิดให้น้อยที่สุด (ทำเว็บคนเดียวไม่มีคนตรวจทาน) บทความที่สอนเรื่องต่างๆ กรุณาอ่านบทความให้เข้าใจก่อนโพสต์ถาม ติดตรงไหนสามารถถามได้ที่โพสต์นั้นๆ