Instagram ใช้ HTTPS ในเว็บไซต์ของตัวเองแล้ว

Instagram ใช้ HTTPS


หลังจากปล่อยให้เว็บที่เป็นเว็บเกี่ยวกับ Social Network ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter และอื่นๆ ล้วนแล้วแต่ เริ่มใช้งาน https กันหมดแล้ว ล่าสุดดูเหมือนว่า Instagram จะเริ่มใช้ https กับเขาบ้างแล้ว

Instagram ใช้ HTTPS Instagram ใช้ HTTPS Instagram ใช้ HTTPS

แต่ดูจากใบรองรับแล้วดูเหมือนว่ายังคงใช้ sha1 อยู่ สำหรับการเลือก https ดูเหมือนว่าจะเลือกให้เป็นแบบอัตโนมัติหรือค่าเริ่มต้น

ก่อนหน้านี้การใช้ ้https ของ Instagram ก็มีบ้างในบางส่วน แต่ตอนนี้เหมือนจะใช้ในทุกๆส่วนแล้ว จากการที่ลองใช้งาน ไม่รู้ว่าคิดไปเองหรือเปล่าว่า หลังจากที่เปลี่ยนมาใช้ https แล้วทำให้เว็บไซต์เร็วขึ้น

เรียกได้ว่าตอนนี้มาตรฐาน https เริ่มใช้งานเพื่อเข้ารหัสให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น เริ่มได้รับความนิยม ขึ้นเลื่อยๆแล้ว อีกไม่นานคิดว่าน่าจะเป็นมาตรฐานหนึ่งที่หลายๆเว็บไซต์จำเป็นต้องมี

About modify 4846 Articles
สามารถนำบทความไปเผยแพร่ได้อย่างอิสระ โดยกล่าวถึงแหล่งที่มา เป็นลิงค์กลับมายังบทความนั้นๆ บทความอาจมีการพิมพ์ตกเรื่องภาษาไปบ้าง ต้องขออภัย พยามจะพิมพ์ผิดให้น้อยที่สุด (ทำเว็บคนเดียวไม่มีคนตรวจทาน) บทความที่สอนเรื่องต่างๆ กรุณาอ่านบทความให้เข้าใจก่อนโพสต์ถาม ติดตรงไหนสามารถถามได้ที่โพสต์นั้นๆ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.