AI

สถานที่ราชการยุคใหม่ ที่ควบคุมด้วย AI ไม่ต้องใช้มนุษย์

เทคโนโลยีปัญญาประดิษ…

LINE เปิดปัญญาประดิษฐ์ Clova เตรียมพัฒนาเป็นผู้ช่วยอัจฉริยะ

LINE เพิ่งประกาศความ…

ปัญญาประดิษฐ์ คืออะไร (AI : Artificial Intelligence)

เชื่อว่าหลายคนคงจะคุ…