Apple logo

Back to School Apple 2023 จะมีไหม จะมาเมื่อไหร่ ช่วงไหน

25 พฤษภาคม 2023 modify 0
Back to School ของ Apple เป็นโปรโมชั่นที่ Apple จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ของ Apple ให้กับนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่กำลังจะเริ่มต้นเข้าสู่ช่วงเวลาการเร…