Datally แอพพลิเคชั่นจาก Google

ธ.ค. 5, 2017 deesineny2523 0

แอพพลิเคชั่นใหม่สำหรับระบบปฏิบัติการ Android ถูกพัฒนาออกมาเพื่อแก้ปัญหาการใช้งายปริมาณ DATA อย่างมหาศาลเมื่อคุณใช้งานอินเตอร์เน็ตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการรับชมคลิป หรือภาพยนตร์ Datally จะเรียนรู้วิธีการเข้าถึง DATA ที่คุณใช้จากนั้นก็จะแสดงการใช้งาน DATA [อ่านต่อ…]