Datally แอพพลิเคชั่นจาก Google

ลดการใช้ข้อมูลบนสมาร์ทโฟน


แอพพลิเคชั่นใหม่สำหรับระบบปฏิบัติการ Android ถูกพัฒนาออกมาเพื่อแก้ปัญหาการใช้งายปริมาณ DATA อย่างมหาศาลเมื่อคุณใช้งานอินเตอร์เน็ตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการรับชมคลิป หรือภาพยนตร์ Datally จะเรียนรู้วิธีการเข้าถึง DATA ที่คุณใช้จากนั้นก็จะแสดงการใช้งาน DATA ของคุณออกมาเป็นรายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน เพื่อการประเมิณการใช้งานได้อย่างและแม่นยำนั่นเอง นี่คือสิ่งที่ Google คิดค้นขึ้นมาในครั้งนี้ นอกจากนี้ Datally ยังมีฟังก์ชั่นแจ้งเตือนเวลาที่คุณอยู่ในจุดสัญญาณ Wi-Fi สาธารณะเพื่อให้คุณเลือกเชื่อมต่อจุดสัญญาณเหล่านั้นได้ด้วย

Google ได้เริ่มทำการทดสอบ Datally ในประเทศฟิลิปปินส์มาพักใหญ่ พวกเขาบอกว่าแอพพลิเคชั่นนี้ สามารถประหยัดการใช้ Data ได้ถึง 30% และขณะนี้ Datally ก็ให้เปิดให้ใช้งานทั่วโลกแล้วผ่าน Google Play store โดยรองรับระบบปฏิบัติการ Android 5.0 ขึ้นไป

ดาวน์โหลด Datally 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.