MS300 Delta Solar Pump Solution

[PR] เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ Delta เพื่อสนับสนุนการพัฒนาชนบทในประเทศไทย

8 พฤศจิกายน 2021 modify 0
กรุงเทพฯ, 8 พฤศจิกายน 2564 – บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) พัฒนาโซลูชันเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ต้นแบบสำหรับลูกค้าในการจัดหาน้ำบาดาลให้…