No Picture

พลังงานคืออะไร หมายถึงอะไร ชนิดของพลังงานมีอะไรบ้าง มาทำความเข้าใจกัน

ธ.ค. 20, 2013 modify 3

วันนี้นั่งทำงานไปสักพักอยากรู้เรื่องพนักงานขึ้นมา (ไม่รู้อะไรเข้าสิง) ก็เลยหาข้อมูลของพลังงานๆเล่น เพื่อประดับสมองกันหน่อย เรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานไปพร้อมๆกันครับ (รวบรวมจากเว็บอื่นๆ)