Samsung Galaxy Note 7 ระเบิด

เผยภาพที่อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้แบตเตอรี่ Galaxy Note7 ร้อนและลุกไหม้

16 ตุลาคม 2016 modify 0

ถึงแม้ว่า Galaxy Note7 จะเลิกจำหน่ายไปแล้วอย่างถาวร แต่การสืบสวนหาสาเหตุของการลุกไหม้และขบวนการอื่นๆ ที่เป็นการตรวจสอบยังคงเดินหน้ากันต่อไป แต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีรายละเอียดออกมาอย่างเป็นทางการจาก Samsung เกี่ยวกับสาเหตุดังกล่าวว่าเกิดจากอะไร ล่าสุด Arte [อ่านต่อ…]