Samsung Galaxy Note 7 ระเบิด

เผยภาพที่อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้แบตเตอรี่ Galaxy Note7 ร้อนและลุกไหม้

16 ตุลาคม 2016 modify 0
ถึงแม้ว่า Galaxy Note7 จะเลิกจำหน่ายไปแล้วอย่างถาวร แต่การสืบสวนหาสาเหตุของการลุกไหม้และขบวนการอื่นๆ ที่เป็นการตรวจสอบยังคงเดินหน้ากันต่อไป แต่ตอนนี้ก็ยังไม…