Artificial Intelligence Yourself เปิดตัวผลิตภัณฑ์ชิ้นที่สองของโครงการในนาม Vision Kit

2 ธันวาคม 2017 none 0
การกระตุ้นให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์และผู้ที่ชื่นชอบการ DIY มีความอยากที่จะประดิษฐ์โปจเจคจากมือของตัวเอง มุ่งหวังให้เกิดการต่อยอดจากชุดประดิษฐ์สำเร็จรูปที่เตรี…