Google Pay การรวมร่างกันระหว่าง Android Pay กับ Google Wallet

9 มกราคม 2018 none 0
Google เกาะกระแสการเงินยุคดิจิตอลของโลกเตรียม กระโดดเข้ามาร่วมวง Mobile payment  (ระบบการชำระเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่) โดยเร่งพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อให้ก…