No Picture

Black Tomato หรือ มะเขือเทศสีดำ ต้านมะเร็งได้จริงหรือ??

ต.ค. 12, 2013 modify 0

วันนี้ผมอ่านข่าวเกียวกับ Black Tomato หรือ มะเขือเทศสีดำ โดยตามข่าวระบุว่า Black Tomato หรือ มะเขือเทศสีดำ นั้นอุดมไปด้วย สารแอนโธไซยานินและสารต้านอนุมูลอิสระ ที่เชื่อกันว่าสามารถต้านมะเร็ง เบาหวาน และโรคอื่นๆได้