No Picture

Helpouts บริการสอนผ่านวีดีโอ บริการใหม่จาก Google

พ.ย. 6, 2013 modify 0

วันนี้ Google เพิ่งจะเปิดตัว Helpouts เป็นบริการจับคู่สอนผ่านวีดีโอ (เว็บแคม) ที่เรียกได้ว่าสอนกันตัวต่อตัวเลยทีเดียว สำหรับ Helpouts จะจำเป็นต้องติดตั้งปลั๊กอิน Hangouts เพื่อใช้งาน โดยมีรูปแบบดังต่อไปนี้