thumbnail default

ADSL คืออะไร ย่อมาจากอะไร ประวัติเกิดขึ้นมาได้อย่างไร

21 เมษายน 2013 modify 0

เชื่อกันว่าหลายคนที่เล่นอินเตอร์เน็ตอยู่นี้มีอยู่มากที่ต่อเล่นเน็ตแบบ ADSL และบางคนอยากจะรู้ว่าเจ้าอินเตอร์เน็ต ADSL มันคืออะไร มีประวัติความเป็นมาอย่างไร ตัวผมเองก็เกิดความสงสัย ว่ามันมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่การทำงานเป็นอย่างไร วันนี้ก็เลยไปค้นหาข้อมูลม [อ่านต่อ…]