PCIe x1 และ x16

PCI Express คืออะไร PCIe 1.0, 2.0, 3.0 และ 4.0 คือะไร และ PCIe x1, x4, x8 และ x16 มีความเร็วอย่างไร

1 เมษายน 2021 modify 0

สำหรับคนที่ใช้งานคอมพิวเตอร์ทั่วไปที่สนใจการประกอบคอมฯ ชิ้นส่วนคอมฯต่างๆน่าจะคุ้นเคยกับ PCI Express เป็นอย่างดี หลายคนอาจเกิดความสงสัยว่าจริงๆแล้ว PCI Express มันคืออะไร ตัวเลขที่บอกในรุ่นสเปคของเมนบอร์ดมันเป็นอะไร PCIe เวอร์ชัน 1.0, 2.0, 3.0 และ 4.0 [อ่านต่อ…]