Power Over Ethernet PoE logo

PoE คืออะไร (Power Over Ethernet)

27 ตุลาคม 2017 modify 0
ระบบเครือข่ายมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา PoE หรือ Power Over Ethernet เป็นอีกส่วนหนึ่งของการพัฒนาเพิ่มความสามารถของระบบเครือข่ายและลดความยุ่งยากของระบบได้มากพอสม…