SATA MODE AHCI และ IDE

SATA Controller Mode คืออะไร IDE, AHCI และ RAID ต่างกันอย่างไร

13 กันยายน 2022 modify 0
บทความนี้จะพูดถึงเรื่องของการเชื่อมต่อข้อมูลหรือ SATA Controller สำหรับ Serial Advanced Technology Attachment หรือที่เรารู้จักกันในชื่อของ SATA หรือเราอาจได้ยิน…
SATA MODE AHCI และ IDE

AHCI คืออะไร (Advanced Host Controller Interface)

15 กรกฎาคม 2021 modify 0
สำหรับผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ แล้วมีการเชื่อมต่อ HDD เวลาตั้งค่า bios แล้วอาจจะเคยได้ยินคำว่า AHCI และ IDE กันมาบ้าง และเกิดความสงสัยว่ามันคืออะไร บทความนี้จะพูดถึง…