Thailand Tourist Trips and Tips AR Book แอพพลิเคชั่นเสมือนจริงจากตำรวจท่องเที่ยว

19 มกราคม 2018 none 0
ประสบการณ์ใหม่ที่พิเศษสุดพิเศษ อำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว กับการให้บริการและประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง (Augmented Reality หรือ AR Co…