wifi

WIFI กับ Wireless ต่างกันยังไง

30 สิงหาคม 2021 modify 0

เชื่อว่าหลายคนที่ใช้งานคอมพิวเตอร์หรือมือถือน่าจะเคยได้ยินทั้งคำว่า WIFI และ Wireless กันมาบ้าง หลายคนอาจเกิดความสงสัยว่า คำสองคำนี้มีความหมายว่าอะไร และมีความแตกต่างกันอย่างไร จะเรียกแบบไหนถึงจะถูกต้อง บทความนี้จะมาทำความเข้าใจระหว่าง WIFI กับ Wirel [อ่านต่อ…]

Wireless Mouse

เม้าส์ Wireless กระตุก ค้าง เป็นเพราะอะไร แก้อย่างไร

2 มีนาคม 2021 modify 0

สำหรับคนที่ใช้งาน Windows 10 หรือรุ่นอื่นๆ แล้วใช้งาน เม้าส์ Wireless แล้วเกิดอาการกระตุก ซึ่งก่อนหน้านี้อาจจะใช้แบบมีสายก็ใช้งานได้ปกติแต่พอเปลี่ยนมาใช้งานแบบ เม้าส์ Wireless แล้วเกิดอาการเคลื่อนไหวไม่ลื่นตกระตุกๆ อยู่เป็นพักๆ ทั้งๆที่คอมพิวเตอร์ก็ไ [อ่านต่อ…]