ความหมายที่แท้จริง ของ Session ที่หลายคนต้องใส่ใจ

Session คืออะไร


Session หรือสามารถที่จะเล่นได้อย่างหนึ่งก็คือเว็บ session ซึ่งเป็นตัวแปรคล้ายคุกี้และเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในการเปิดเว็บราวเซอร์ต่างๆและใช้ในการติดต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ผ่านทางช่องของ URL และเมื่อผู้ใช้ได้ทำการปิดโปรแกรมเว็บราวเซอร์ session ต่างๆก็จะถูกทำลายหรือปิดลงและข้อมูลนั้นก็จะถูกเก็บในตัวแปรของ session ซึ่งจะถูกบันทึกเป็นไฟล์เช่นเดียวกับไฟล์ของคุกี้

Session ตัวแปรอายุของคุกี้นั้นจะถูกำหนด้วยเวลาแต่ในเรื่องของอายุ session จะถูกำหนด้วยการทำงานของเว็บราวเซอร์และเมื่อไฟล์ของ session นั้นก็จะถูกเก็บไปทางฝั่ง server เพียงแห่งเดียวเท่านั้นและทุกครั้งที่ผู้ชายนั้นได้มีการประกาศตัวแปร session php ก็จะสร้างไฟล์ session เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลตัวแปรของ session และมีการกำหนด session id ขึ้นมา โดยสำหรับ section นั้นมีเพื่อใช้แก้ปัญหาของผู้ใช้ที่มีการคิดว่าคุกี้ไปละเมิดสิทธิส่วนบุคลจึงทำให้เว็บราวเซอร์ต่างๆนั้นต้องให้ผู้ใช้สามารถที่จะเลือกได้ว่าจะอนุญาตให้ใช้คุกี้ได้หรือไม่ แล้วถ้าหากว่าผู้ชายนั้นไม่ได้เลือกที่จะใช้คุกกี้ตัวแปรคุกี้ก็จะไม่มีสิทธิ์ในการที่จะไปสร้างไฟล์ไว้เราฉะนั้นจึงเกิดปัญหาดังนั้นหากว่าคุณนั้นต้องการที่จะเก็บข้อมูลเพื่อที่จะใช้ได้หลายหลายครั้งแล้วก็จะลำบากเพราะฉะนั้นเสร็จท่านจึงถูกสร้างขึ้นมาเพื่อช่วยแก้ปัญหาในเรื่องนี้

เพราะฉะนั้นสำหรับ      Sessionก็มีความคล้ายคลึงกับคุกี้เป็นอย่างมากแต่อาจะมีรูปแบในการทำงานที่แตกต่างกันเพียงเล็กน้อยและนอกจากนี้นายเสร็จฉันเองก็ยังมีประโยชน์เป็นอย่างมากในการใช้เพื่อนำมาพัฒนาเว็บพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และจะช่วยให้ผู้ดูแลเว็บนั้นสามารถที่จะติดตามและทำการตรวจสอบข้อมูลของผู้เข้าใช้ได้โดยสำหรับ section นั้นส่วนใหญ่จะถูกนำไปเป็นระบ login นอกจากนี้นั้นยังจำกัดการเข้าถึงหน้าเว็บต่างๆรวมไปถึงการเก็บข้อมูลของสิ่งที่ผู้ชายเลือกซึ่งจะพบเห็นได้ง่ายในเว็บขายของ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.