เริ่มแล้วอย่างจริงจัง หลายบริษัทในเยอรมันใช้หุ่นยนต์แทนแรงงานมนุษย์

Robotic hand using a laptop computer, illustration.

ใช้หุ่นยนต์แทนแรงงานมนุษย์


หลายคนคงทราบมาแล้วว่ามีแนวคิด-แนวทางการศึกษาพัฒนาการสร้างและการทำงานของหุ่นยนต์อัจฉริยะอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน   โดยมีข่าวออกมาเรื่อยๆว่ามีกลุ่มบริษัทนักลงทุนค่ายยักษ์จากหลายประเทศเริ่มต้นนำเอาเครื่องมืออัจฉริยะเหล่านี้ไปทำงานในอุตสาหกรรมของตน รวมทั้งได้ทดสอบความสามารถในการใช้งานจริงร่วมกับมนุษย์และพัฒนาความสามารถไปไกลให้ตอบสนองต่อการทำงานในหลากหลายอาชีพ

หุ่นยนต์ในสถานที่ทำงานได้มีผลกระทบต่อการจ้างงานในประเทศเยอรมันนีในปัจจุบันอย่างมาก เยอรมันนีได้ริเริ่มการนำหุ่นยนต์เข้ามาช่วยในการประกอบอาชีพต่างๆอย่างมากมาย โดยมีการศึกษา พัฒนา และวิเคราะห์แล้วมากกว่า 20 ปี เกี่ยวกับระบบอัตโนมัติที่จะเข้ามาช่วยในอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นแรงงานหลักที่จะพร้อมนำเข้ามายังเยอรมันในอนาคตอย่างต่อเนื่องและพร้อมทำงานในปัจจุบันแล้วบางส่วน หุ่นยนต์ชนิดนี้ได้เข้ามาแทนที่คนงานจำนวนมาก แต่บริษัทก็ไม่ได้ให้คนงานออกอย่างที่มีบุคคลอื่นกล่าวอ้าง เพียงแต่แค่ลดค่าจ้างของบุคคลแรงงานที่เป็นมนุษย์ลงเพราะมีอัตราการทำงานที่น้อยลงต่อวันอย่างเห็นได้ชัด   จากรายงานระบุว่าเยอรมันนีมีประมาณ  8 หุ่นยนต์ ทุก 1000 คนงาน ในทุกสถานที่ทำงาน รวมทั้งการปรับตัวในด้านต่างๆของมนุษย์ที่มีเพื่อนร่วมงานเป็นหุ่นยนต์ การริเริ่มสิ่งเหล่านี้ในเยอรมันมันอาจไม่ได้เลวร้ายมากอย่างที่คนอื่นคิด แต่มันถือเป็นการเริ่มต้นครั้งยิ่งใหญ่ที่พวกเขาเอาแรงงานที่เป็นหุ่นยนต์เข้ามาประกอบการในประเทศได้อย่างประสบผลสำเร็จ โดยมีผลกระทบน้อยมาก ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วก็ต้องหาแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆและอุดรอยรั่วต่อไปในอนาคต

ซึ่งการนำเข้า ของหุ่นยนต์มาเป็นแรงงานหลักในอุตสาหกรรมย่อมมีผลกระทบอย่างหนักในช่วงแรก และการป้องกันผลกระทบของเยอรมันคือ การยอมรับถึงผลกระทบเหล่านั้นและเต็มใจที่จะลดค่าจ้างสำหรับแรงงานที่ทำงานให้พวกเขา เยียวยาในการทำงานของเจ้าหุ่นยนต์ในระยะยาว ค่อยๆศึกษาและแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในอนาคตวันข้างหน้าจะมีที่จะมีสัดส่วนที่สูงขึ้นสำหรับหุ่นยนต์และคนงาน ในยุคนี้เป็นยุคแห่ง หุ่นยนต์อัตโนมัติ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการประหยัดทั้งเวลาและค่าจ้าง ทำให้หลากหลายประเทศที่เป็นประเภทผู้นำ ต้องมีการเรียกเก็บภาษีที่สูงขึ้นในบริษัทที่นำหุ่นยนต์เข้ามาแทนแรงงานมนุษย์

โดยปัจจุบันนี้เทคโนโลยีใหม่ๆอย่างหุ่นยนที่เข้ามาช่วยผู้ประกอบการในการทดแทนแรงงานของมนุษย์ได้เพิ่มอัตราการสั่งซื้อและนำเข้าหุ่นยนต์อัจฉริยะเพิ่มขึ้นอย่างมาก ทำให้มีผลกระทบตามมาหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการประท้วงของแรงงาน  การตำหนิจากประชาชน การเพิ่มภาษี และการปรับตัวใหม่ๆที่เปลี่ยนแปลง  แต่ก็ยังศึกษาวิธีรับมือรวมถึงการแก้ปัญหาที่ดีในอนาคต

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.